Kezdőlap

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest XX. Jókai Mór utca 74-76. rendelőben dr. Takács Alíz betegeit dr. Mityuk Antal látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 13:00-15:00
Kedd 13:00-15:00
Szerda 13:00-15:00
Csütörtök 13:00-15:00
Péntek (páros hét) 18:00-20:00
Péntek (páratlan hét) 13:00-15:00

 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányhatározatról

Ezúton tájékoztatjuk a kerület lakosait, hogy „A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat” szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentésre szolgáló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon rendelkezésre áll, valamint a www.pesterzsebet.hu honlapról a nyomtatványok/szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok fülön letölthető.

Az igénybejelentések a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon ügyfélfogadási időben (hétfő: 14.30-18.00., szerda: 8.00-16.30., péntek. 8.00-11.30.) nyújthatók be.

A benyújtás határideje: 2018. október 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be.

A nyomtatványon rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

 

Tájékoztató a sporttámogatás, az oltási támogatás, valamint a szociális tanulmányi támogatás megváltozott jogosultsági feltételeiről

Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelő családok részére oltási támogatást, sporttámogatást és szociális tanulmányi támogatást biztosít az alábbiak szerint:

  • Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez nyújtott támogatás, melyet – a feltételek fennállása esetén – a megvásárolt oltóanyag igazolt költségének utólagos megtérítésével nyújt az Önkormányzat.
  • Sporttámogatásban – a feltételek fennállása esetén – az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesület szakosztályában sportoló gyermek részesülhet. A támogatás összege megegyezik a fizetendő tagdíj összegével, de legfeljebb 5000Ft/hó.
  • Szociális tanulmányi támogatásra jogosult – a feltételek fennállása esetén – az általános iskola 5-8. osztályában tanuló gyermek, ha a 4,5-es, vagy a 9-12. évfolyamon tanuló diák, ha a 4,2-es tanulmányi átlagot elérte. A támogatás összege 35.000,-Ft.

Támogatásra – mindhárom esetben – az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 78.375,-Ft-ot, az egyedül nevelt, három, vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a 85.500,-Ft-ot. A kérelmeket a szülő vagy más törvényes képviselő, (szociális tanulmányi támogatás esetében a nagykorú jogosult is) nyújthatja be az arra rendszeresített nyomtatványon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben (hétfő:15.30-18.00., szerda: 8.00.-16.30., péntek: 8.00.-11.30.).

A támogatások igénylésének részletes feltételeiről, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokról a www.pesterzsebet.hu honlapon, vagy 289-25-11-es telefonszámon tájékozódhatnak.

 

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, XX. Vas Gereben u. 1. rendelőben a Dr. Drenyovszky féle 1. számú betöltetlen gyermek háziorvosi praxishoz tartozó gyermeklakosság ellátását 2018. április 3-tól  Dr. Hazadi Éva gyermekorvos végzi az alábbi helyszínen és rendelési időben:

Új helyszín: 1204 Budapest, Pacsirta u.157. Gyermek háziorvosi rendelő

Rendelési idő:

Hétfő 8:00-9:00
Kedd 15:30-16:30
Szerda 12:30-14:00
Csütörtök 10:00-12:00
Péntek 13:30-15:30

Szintén a XX. Vas Gereben u. 1. gyermekrendelőben a Dr. Mozi féle 7. számú betöltetlen praxishoz tartozó gyermekek ellátását 2018. április 3-tól Dr. Molnár Magdolna gyermek háziorvos végzi.

A helyszín nem változik.

A rendelési idő az alábbiak szerint változik:

Hétfő 14:00-15:00
Kedd 16:00-17:00
Szerda 17:00-18:00
Csütörtök 13:00-14:00
Péntek 13:00-14:00

Intézményünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja