Kezdőlap

Tisztelt Ellátottak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szociális Szolgáltató Központjaink (Lajtha utca, Marót utca, Nagy Győry utca és Vágóhíd utca) 2019. november 2-án, szombaton zárva lesznek.

Humán Szolgáltatások Intézménye

Tisztelt Betegek! Tisztelt Szülők!

Az áthelyezett szombati munkanapokon a hétvégi ügyeleti rend szerint – 24 órában (reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. biztosítja az orvosi ellátást.

2019. évben 3 áthelyezett szombati munkanap lesz (augusztus 10., december 7. és december 14.). Ezeken a napokon a házi gyermekorvosi rendelés helyett a Szolgáltató fogadja a betegeket a 1093 Budapest, Tűzoltó utca 71-75/a. szám alatti rendelőben.

Humán Szolgáltatások Intézménye

TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSRÓL

Budapest XX. Vas Gereben utca 1. rendelőben az 5. számú, volt dr. Molnár Magdolna körzet betegeit 2019. április 29-től dr. Kun Attila látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 10:00-12:00  
Kedd 16:00-18:00  
Szerda 14:00-16:00  
Csütörtök 10:00-12:00  
Péntek 8:00-10:00  

Tanácsadási idő:

Hétfő 12:00-14:00  
Kedd    
Szerda    
Csütörtök    
Péntek    

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest XX. Jókai Mór utca 74-76. rendelőben dr. Takács Alíz betegeit dr. Mityuk Antal látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 13:00-15:00
Kedd 13:00-15:00
Szerda 13:00-15:00
Csütörtök 13:00-15:00
Péntek (páros hét) 18:00-20:00
Péntek (páratlan hét) 13:00-15:00

Tájékoztató szociális tanulmányi támogatásról

Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, 20. életévét be nem töltött tanulók részére a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján szociális tanulmányi támogatást biztosít.

A szociális tanulmányi támogatásra jogosult az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozata

  a) 5-8. évfolyamán 4,5-ös tanulmányi átlagot elérő tanuló, vagy

  b) 9-12. évfolyamán 4,2-es tanulmányi átlagot elérő, a 20. életévét be nem töltött tanuló, feltéve, hogy

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 78.375,-Ft-ot,
  • a szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot.

A szociális tanulmányi támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező nyújthatja be a jogosultság alapjául szolgáló tanulmányi évet követő november 30-ig.

A támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi évre vonatkozó bizonyítványban rögzített tanulmányi átlageredmény alapján lehet megállapítani.

A kérelemhez mellékelni kell a kitöltött kérelem nyomtatványt, a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a tanulmányi évre vonatkozó bizonyítvány hiteles másolatát.

A szociális tanulmányi támogatás összege 35.000,-Ft.

A támogatás iránti kérelmeket a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (Hétfő: 15:30-18:00, Szerda: 8:00-11:30, Péntek: 8:00-11:30).

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, XX. Vas Gereben u. 1. rendelőben a Dr. Drenyovszky féle 1. számú betöltetlen gyermek háziorvosi praxishoz tartozó gyermeklakosság ellátását 2019. február 1-től  Dr. Hazadi Éva gyermekorvos végzi az alábbi helyszínen és rendelési időben:

Új helyszín: 1204 Budapest, Pacsirta u.157. Gyermek háziorvosi rendelő

Rendelési idő:

Hétfő 8:00-10:00
Kedd 15:30-16:30
Szerda 12:30-14:00
Csütörtök 14:00-15:00
Péntek 13:30-15:30

Tanácsadási idő:

Hétfő 10:00-11:00
Kedd  
Szerda 14:00-15:00
Csütörtök  
Péntek  

 

Intézményünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja